Intervju Johan Ehrenberg, ägare och styrelseordförande i ETC företagen

Bör näringslivet bidra till att få upp klimatfrågan på den politiska agendan?

Att inte göra det är att förlora möjligheten att vara ett näringsliv i framtiden. Utan ren energi och hållbar produktion kommer ett näringsliv aldrig fungera. Att då stå passiv är att hamna efter en nödvändig utveckling.

Klimat- och resursfrågorna en viktig del av välfärdsfrågan – varför märks inte detta i den politiska debatten?

Klimatfrågan hanteras som en global fråga där varje lokal aktör kan agera som om det fanns en springnota. Välfärden fungerar inte utan fungerande transporter till exempel. Då blir kostnaden på välfärden för en tokstoppad fossil transportenergi enorm.  Så problemet är att det fortfarande är tillåtet att tjäna pengar på förstörelsen. Och det är inte politiken som kommer få skulden när inget gjorts, utan näringslivet.

Hur kan näringslivet och media bidra till att lyfta dessa perspektiv i valet?

Det viktigaste företag kan göra är att själv agera och ställa om. Skapa sin egen energi, aktivera och hjälpa personal att ställa om. Föregå som exempel på alla nivåer, ekonomisk redovisning, lokala förslag i samarbete med medborgare. Näringslivet ska inte prata och agera som politiker. Vi kan sätta upp solceller nu. Det är en bra start. ETC gör all sin energi själv. Det är vi rätt stolta över. Och så har vi tagit fram världens första klimatneutrala mobilabonnemang. Mest för vår eget företag, men andra verkar gilla det också. Exempel skapar nya affärer.

Om oss