Intervju: Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute

Hur ser du på möjligheterna att åstadkomma ett kraftfullt avtal i Paris 2015? -Jag hoppas på en stark överenskommelse i Paris. Det är dock viktigt att betona att näringslivet och finansvärlden är betydelsefulla aktörer som agerar på egen hand i parallella processer och har möjlighet att åstadkomma stor skillnad, oavsett hur det går i klimatförhandlingarna. Vad har du för förväntningar på näringslivet? -Det är viktigt att företag strävar efter att vara bäst i sin bransch på klimat- och hållbarhetsarbete. Det företag som lyckas bäst har en stor fördel gentemot sina konkurrenter och bidrar med att driva sin bransch framåt. Alla företag är beroende av naturresurser och många företag kommer att behöva förändra sina affärsmodeller framöver och anpassa sig till de nya förutsättningar som klimatförändringarna ger upphov till. Vad innebär New Climate Economy Report för näringslivet? -Rapporten visar hur vi kan arbeta för en klimatomställning, huvudsakligen utifrån de tre områdena energi, markanvändning och stadsbyggnad. Företagen är nyckelspelare inom alla dessa områden och har därmed en viktig roll att spela för att en omställning ska kunna uppnås. Små förändringar i investeringar kan göra stor skillnad för resurseffektiviteten. Rapporten ger 10 konkreta förslag på viktiga ageranden som kan förverkligas i samspel med näringslivet.

Om oss