Intervju: Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

Vilka är de tre största framtidsutmaningarna? -Arbetet i framtiden, hur teknisk utveckling och globalisering påverkar sysselsättningen i framtiden. -Klimatomställning – som kräver fundamentala förändringar i vårt samhälle och i näringslivet. -Global samverkan – som krävs för att tackla globala utmaningar och ta vara på nya möjligheter. Läs mer

Om oss