Intervju: Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson (C) och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Du efterträder Lena Ek som miljöpolitisk talesperson. Vilka frågor kommer du att fokusera på?

– Här under hösten blir det så klart fokus på klimatförhandlingarna i Paris, där det blir viktigt att lyfta det klimatarbete som måste göras både internationellt, nationellt och lokalt. Jag kommer också arbeta vidare med ”Giftfri vardag”, inte minst kopplat till hållbar konsumtion av textilier och hygienprodukter.

Regeringen presenterade nyligen höstbudgeten, vad gillar ni och vad saknar ni i budgeten på klimatområdet?

– I budgeten nämns att fossilfri fordonsflotta är en prioriterad fråga för regeringen, och man stärker supermiljöbilspremien för elbilar och inför stöd för elbussar. Detta är en prioriterad fråga även för Centerpartiet, men jag saknar satsningar på biodrivmedel som t ex klimatbaserad kvotplikt, investeringsstöd för laddstolpar för bättre elinfrastruktur i hela landet och miljöpremie för tunga fordon.

Hur kan näringslivet bäst bidra till att minska Sveriges klimatpåverkan?

– Idag upplever jag att näringslivet ofta går före politiken när det gäller att vara proaktiva i klimatarbetet, så näringslivet spelar en viktigt roll i att både driva den hållbara konsumtionen framåt men också att driva på politiken för att vi ska skapa långsiktiga och ambitiösa spelregler för minskad klimatpåverkan. Näringslivet spelar också en viktig roll för att visa att tillväxt och klimatarbete går hand i hand.

Om oss