Intervju med Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister

Vilka tre klimatfrågor är viktigast för dig att prioritera i närtid?

– Att driva på omställningen av industrin för att få ner utsläppen. Vi bygger till exempel ut Industriklivet som ger stöd till utveckling och kommersialisering av viktiga nya tekniker. Vi gör också en historisk satsning på bio-CCS vilket kan göra Sverige världsledande inom koldioxidlagring.

– Att öka återvinningen och få ordning och reda på avfallet. Vi behöver både hushålla bättre med våra resurser och sätta stopp för att kriminella tjänar pengar på illegal avfallshantering.

– Att få ner utsläppen från transporter, inte minst genom att driva på elektrifieringen. Vi behöver fortsätta bygga ut laddinfrastrukturen och få fler billiga elbilar på marknaden. Elbilar ska vara ett alternativ för vanligt folk i hela landet.

Du har nämnt att du vill prioritera gröna jobb och kompetenslyft – vad kommer vi få se för initiativ här?

– Genom investeringar i ny teknik kan vi få ner utsläppen samtidigt som vi skapar jobb i hela landet. Det här är en av regeringens tre främsta prioriteringar och ska prägla allt vårt arbete. Alla ska med i klimatomställningen. Industriarbetaren eller ingenjören som jobbat med förbränningsmotorer ska kunna ta klivet för att vidareutbilda sig inom batteriteknik, för att nämna ett exempel. Den här regeringen genomför historiska satsningar för att Sverige ska få ett av världens bästa system för omställning och vidareutbildning. Vi inför ett helt nytt omställningsstudiestöd. Vi utvecklar utbildningsutbudet så att fler ska kunna bygga på sina kunskaper mitt i yrkeslivet. Och nu jobbar vi med ett särskilt kompetenslyft för klimatet som ska möta framtidens kompetensbehov.

När kommer vi att få se snabbare miljötillståndsprocesser?

– Effektiva prövningsprocesser är en viktig pusselbit för att få till viktiga klimatinvesteringar som skapar nya gröna jobb. I slutet på maj kommer miljöprövningsutredningen att överlämna sitt slutbetänkande. Så sent som innan jul gav vi Naturvårdsverket i uppdrag att göra en förstudie för att ta fram en myndighetsgemensam vägledning. Det är bara två exempel av många pågående åtgärder, och vi jobbar hårt med denna fråga. Det ska vara lätt att göra rätt i tillståndsprocesserna – samtidigt som vi har fortsatt höga miljökrav.

Vad önskar du se från näringslivet som ytterligare kan bidra till klimatomställningen?

– Fler besked om nya investeringar i klimatsmarta tekniker! Men jag ser också fram emot en konstruktiv dialog om hur politik och näringsliv kan samarbeta på ett bra sätt för att driva på omställningen. Vi behöver alla bidra för att vi ska klara klimatomställningen.

Nytt år – nya möjligheter. Vad önskar du dig under 2022?

– Minskade utsläpp, nya spännande gröna jobb – och såklart att Socialdemokraterna vinner valet så vi får fortsätta arbeta med dessa viktiga frågor.

Genom investeringar i ny teknik kan vi få ner utsläppen samtidigt som vi skapar jobb i hela landet. Det här är en av regeringens tre främsta prioriteringar och ska prägla allt vårt arbete. Alla ska med i klimatomställningen.

Annika Strandhäll
klimat- och miljöminister

Om oss