Intervju med Markku Rummukainen om IPCC:s senaste rapport

Den 9 augusti kom IPCC med de första resultaten från sin senaste rapport. Hagainitiativet har intervjuat Markku Rummukainen, svensk representant i IPCC och professor i klimatologi vid Lunds universitet, om de senaste rönen.

 

Vad är det viktigaste i rapporten som släpptes från IPCC?
– Att klimatförändringen fortsätter att tillta. Havsnivåhöjningen och avsmältning av istäcken sker till och med snabbare än tidigare. Klimatet idag ter sig allt mer enastående i ett allt längre historiskt tidsperspektiv. Det blir allt kortade med tid om uppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5 grader, eller 2 grader. Kopplingen mellan den globala uppvärmningen och mer extremväder, inte minst värmeböljor och även skyfall världen över, är nu också tydlig.

Vad är skillnaden från tidigare rapporter?
– Kunskapsläget har förstärkts ytterligare. Det är otvetydigt att den pågående uppvärmningen beror på utsläppen. Kopplingen mellan klimatförändring och extremer har förstärkts markant under de allra senaste åren. Att vissa förändringar kommer att fortsätta en mycket lång tid efter att temperaturhöjningen upphör lyfts också fram mer, tillika att det finns så kallad djup osäkerhet kring tippningspunkter i klimatsystemet. Det går inte att veta vid vilken uppvärmningsnivå olika tippningspunkter inträffar. Risken för dem ökar dock med graden av uppvärmning, och några kan kanske nås redan vid ganska liten uppvärmning.

Vad kan vi förvänta oss från de rapporter som kommer i februari 2022?
– Den aktuella rapporten redovisar det naturvetenskapliga kunskapsläget om mätningar och trender i klimatsystemet, klimatsystemets processer, samt klimatmodeller och klimatscenarier. De kommande två rapporterna presenterar uppdaterade kunskapslägen kring dels klimateffekter, anpassning och sårbarhet, dels utsläppsminskning. Det omfattar kunskap om möjliga utvecklingsvägar, tekniska och naturbaserade lösningar, utbud och efterfrågan, finansiering, beslutsfattande, institutioner och mycket mer för en rad olika sektorer och globalt.

Vad är viktigt för näringslivet att känna till i denna rapport?
– Det finns kunskap om många aspekter av klimatfrågan. Men eftersom fler år har passerat utan minskande globala utsläpp är det övergripande allt mer bråttom med klimatlösningar dels för att vända utsläppsökningarna till snabba minskningar och dels att klimatsäkra samhällen och verksamheter för klimateffekter inklusive flera och intensivare extremer. Lösningar och – med tanke på att många lösningar redan finns – deras snabbare verkställande efterfrågas.

 

Här kan du läsa den senaste IPCC-rapporten.

Klimatet idag ter sig allt mer enastående i ett allt längre historiskt tidsperspektiv. Det blir allt kortade med tid om uppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5 grader, eller 2 grader. Kopplingen mellan den globala uppvärmningen och mer extremväder, inte minst värmeböljor och även skyfall världen över, är nu också tydlig.

Markku Rummukainen
svensk representant i IPCC

Om oss