Intervju med Mattias Frumerie, ambassadör för Sveriges globala klimatarbete

Vad är det viktigaste som COP28 ska fatta beslut om och vad är dina förväntningar kring detta?

– Det viktigaste COP28 ska besluta om är den så kallade Globala översynen. Sverige och EU vill att utfallet från Globala översynen ska ligga till grund för nästa omgång nationella klimatåtaganden, som alla länder ska lämna in inför COP30 2025. Vi vill att alla länder, och framför allt G20-länderna som gemensamt står för 80 procent av världens utsläpp, ska presentera åtaganden som omfattar hela ekonomin, alla växthusgaser och därtill innebär snabbare och mer omfattande utsläppsminskningar än det nuvarande åtagandet. Samtidigt är det några länder som vill se ett utfall som snarare fokuserar på vad vissa utvecklade länder inte har gjort fram till nu.

Vad är intrycket av Förenade Arabemiraten som ordförande? Valet har mött kritik, inte minst från civilsamhällesaktörer. Utgör det ett hinder för att framgångsrikt hålla i klubban?

– Förenade Arabemiraten som ordförande gör ett gediget arbete för att säkra ett utfall från COP28 som driver på det globala klimatarbetet. Som oljeproducerande land har de förstås ögonen på sig. Jag välkomnar att Förenade Arabemiraten så tydligt betonar klimatarbetet som drivkraft för nya jobb och välstånd. Vi ska samtidigt komma ihåg att knappast något ordförandeland undgår kritik. Storbritannien som värd för COP26 mötte kritik från utvecklingsländer för att ha fokuserat alltför mycket på utsläppsminskningar i stället för klimatanpassning.

Tar du med dig något särskilt från 2023 SDG Summit inför de kommande förhandlingarna?

– Vi ligger efter i genomförandet av både Globala målen för hållbar utveckling och Parisavtalet. Jag vill gärna se klimatarbetet också som en drivkraft för utveckling. Vi har fram till 2030 att genomföra hållbarhetsmålen och samtidigt minska utsläppen med hälften. Brådskan i klimatarbetet skulle kunna utgöra en hävstång för det bredare utvecklingsarbetet och genomförandet av hållbarhetsmålen.

Väntas de föregående EU-förhandlingarna i oktober om bland annat EU:s gemensamma NDC bli tuffa och vad är i så fall stötestenarna?

– Vi avslutade under det svenska EU-ordförandeskapet förhandlingarna om det så kallade Fit for 55-paketet, den uppsättning EU-lagstiftning som ska säkra att vi inom EU minskar utsläppen med minst 55 procent till 2030. Samtidigt visar beräkningar från EU-kommissionen att det beslutade paketet kan leda till att utsläppen minskar med 57 procent. Det vore ett välkommet besked från EU inför COP28.

Vad vill du se från det svenska näringslivet för att bidra med positivt momentum inför COP28?

– Det svenska näringslivet visar på kraften i den svenska omställningen. Näringslivet visar att omställningen är möjlig, och på de möjligheter som omställningen ger i termer av nya jobb och tillväxt. Det ger i sin tur oss i den svenska delegationen möjlighet att visa på goda exempel och peka på att omställningen händer här och nu. Svenska bolag har lösningar att erbjuda inom alla sektorer, som kan underlätta och snabba på omställningen i andra länder. Genom att peka på lösningar kan vi tillsammans stärka efterfrågan. Tillsammans kan vi uppmuntra fler länder att göra mer i det globala klimatarbetet.

Det svenska näringslivet visar på kraften i den svenska omställningen. Näringslivet visar att omställningen är möjlig, och på de möjligheter som omställningen ger i termer av nya jobb och tillväxt.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Mattias Frumerie
Ambassadör för Sveriges globala klimatarbete tillika Sveriges chefsförhandlare för klimatförhandlingarna inom FN:s klimatkonvention, UNFCCC

Om oss