Intervju med Sofie Eliasson Morsink, vd på Coca-Cola European Partners

Vad är det för världsnyhet ni släppt?
– Vi har med stor glädje kunnat berätta att vi på Coca-Cola i Sverige, som första land i världen, går över till 100 procent återvunnen plast i hela lokalproducerade portföljen. Det innefattar omkring 205 miljoner PET-flaskor varje år.

Hur mycket minskar ni koldioxidutsläppen?
– Det medför en minskning med 25 procent av vårt klimatavtryck i PET-produktionen, jämfört med tidigare när vi haft i genomsnitt 40 procent återvunnen plast i PET-flaskorna.

Hur bidrar Coca-Cola till att minska plasten i samhället?
– Att gå över till återvunnen plast menar vi är ett stort steg i rätt riktning och genom denna satsning minskar vi mängden nyplast med 3500 ton per år. Men det hänger naturligtvis ihop med att arbeta intensivt för att varje förpackning vi sätter på marknaden kommer tillbaka in i systemet och kan användas igen. Vi samarbetar med kunder och partners för att öka insamlingen och satsar även på det i vår marknadsföring där vi uppmanar alla att panta.

Vad vill ni att regeringen gör för att öka cirkuläriteten och minska plasten i samhället?
– Plast är ett effektivt förpackningsmaterial så länge det samlas in och återanvänds. Där det är möjligt ser vi det som positivt om högre krav på användning av återvunnet material kan ställas på marknaden. Sedan är det centralt att stort fokus läggs på innovation och stöd till ny teknik inom förpackningar och inom återvinning. Det krävs investeringar i förfinade återvinningstekniker så att återvunnen plast av hög kvalitet kan säkras framöver.

Vad vill du att konsumenter gör?
– Pantar! Vi vill att man i ännu större utsträckning blir medveten om att inte slänga förpackningar som skräp (även om de sorteras) utan faktiskt pantar så att varje förpackning kan återanvändas.

"Att gå över till återvunnen plast menar vi är ett stort steg i rätt riktning och genom denna satsning minskar vi mängden nyplast med 3500 ton per år. Men det hänger naturligtvis ihop med att arbeta intensivt för att varje förpackning vi sätter på marknaden kommer tillbaka in i systemet och kan användas igen."

Sofie Eliasson Morsink
vd Coca-Cola European Partners

Om oss