Intervju: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Hur ser du att näringslivet kan bidra till klimatomställningen? 

– Näringslivet kan bidra genom att utveckla och erbjuda klimatsmarta lösningar. Jag tror att vi i allt högre utsträckning kommer att se att hållbarhetsfrågan är en konkurrensfördel för svenska företag på den internationella marknaden. Svenska företag har redan en stark profil inom hållbara innovationer men jag vill och är övertygad om att vi kan göra ännu mer. Därför vill regeringen nu förbättra förutsättningarna för innovation, export och stärka  insatserna för samverkan. Vi är ett litet exportberoende land som står och faller med vår konkurrenskraft på globala marknader.

Hur kan regering och näringsliv tillsammans växla upp gröna innovationer? 

– Först och främst genom att skapa ett starkare innovationsklimat generellt. Vi har utlovat ett innovationsråd direkt under statsministern för att stödja regeringens arbete med innovationsfrågor. Rådet ska bestå av ansvariga ministrar i regeringen och företrädare för näringsliv, akademi och fackliga organisationer. Det övergripande målet är att skapa jobb och hållbar tillväxt. Vi vet också att det statliga riskkapitalet är viktigt för gröna innovationer och vi kommer därför att stärka fokus på det.

Ska de statliga bolagen gå före det privata näringslivet när det gäller att minska klimatpåverkan? 

– I statens ägarpolicy för företag med statligt ägande slås det fast att dessa bolag  ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och agera på ett sätt så att de åtnjuter offentligt förtroende. Detta är centralt för oss i styrningen av de statliga bolagen och vi kommer att ha hållbarhetsfrågorna högt upp på agendan.

Om oss