Intervju: Ulf Troedsson, vd, Siemens

Hallå där Ulf Troedsson, vd på Siemens, som är nya medlemmar i Hagainitiativet

Vad är det som driver er att minska klimatpåverkan?

– Världen står inför utmaningar och megatrender såsom globalisering, demografisk förändring och klimatförändringar. För att minska påverkan och bryta trenderna är teknik en del av lösningen. Siemens har en bred portfölj som bl a minskar koldioxidutsläpp, effektiviserar processer och som stort globalt företag har vi en stark röst i dialog med politiker och organisationer. Vi har ett starkt engagemang att vara med och göra skillnad.

Siemens har ett ambitiöst mål om att vara helt koldioxidneutrala år 2030, är det lönsamt för er att minska klimatpåverkan?

– Siemens släpper idag ut runt 2,2 miljoner ton koldioxid. Närmare hälften av våra utsläpp kommer från el vi använder, en betydande del kommer från uppvärmning av våra anläggningar och ytterligare en stor del från de fordon vi har i företaget. Därför har vi riktat in vårt arbete på fordon, fastigheter/produktionsanläggningar och energi. Vi kommer att investera närmare 100 miljoner euro de närmaste tre åren och vi räknar med att vi kommer minska våra energikostnader med närmare 20 miljoner euro per år. Det tar endast fem år för oss att räkna hem investeringen. Vårt klimatarbete för att minska våra utsläpp är inte bara bra för miljön utan även för vår lönsamhet som företag.

Hur kan ni göra klimatomställningen lönsam för era kunder?

– Närmare hälften av vår bolagsportfölj består av varor och tjänster som kan minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Hälften av våra globala intäkter kommer från att minska andra företag och länders klimatpåverkan genom bl a energieffektiva lösningar och förnybar energi som t ex vindkraft och energieffektiva elmotorer. Globalt har vi minskat våra kunders koldioxidutsläpp med närmare 428 miljoner ton.

Varför har ni gått med i Hagainitiativet?

– Hagainitiativet står för många av de värden som också Siemens står för. Jag tror att näringslivet måste gå i bräschen och visa våra politiker på vilja och goda exempel och det är det som Hagainitiativet har blivit en bra plattform för.

Om oss