Jessica Cederberg Wodmar: Våga berätta hur bra ni är!

Det börjar bli mer regel än undantag att företagen jag möter inte vågar eller inte vill berätta hur bra de är i sitt klimat- och hållbarhetsarbete. De är rädda att andra ska tycka att de är kaxiga och hänga ut dem och påtala att så bra är de ju inte för de har ju inte gjort allt! Att företag är försiktiga är sunt, men att skrämmas till tystnad på grund av att risken för att någon ska tycka att de grönmålar är en mycket tråkig utveckling. Samtidigt ser jag en helt annan utveckling i det stora behovet av förebilder och andra att inspireras av för att underlätta i hållbara och klimatbra val i vardagen.

Vi vill göra rätt, men det är inte lätt i den komplexa och föränderliga värld vi lever i. Inte ens jag med tjugo års erfarenhet får alltid till det rätt. Den ena dagen kan en typ av bränsle eller ett köttslag vara jättebra ur klimatsynpunkt för att nästa vecka vara så fel att jag upplever att jag har förstört jorden för alla kommande generationer genom att medvetet välja just det som många föreslog. Det finns så mycket kunskap att få när jag börjar prata med människor om detaljerna bakom det stora hela, detaljer som de själva inte tycker är av vikt för att de alltid har gjort så eller för att de själva inte inser hur bra de är. Alla måste hjälpas åt att visa på både de stora och de små sakerna och handlingarna som är hållbara och klimatbra för att vi ska kunna göra medvetna val för en hållbar framtid.

Olika branscher har olika acceptans för hur bra man får säga att man är. Bilbranschen har länge påtalat hur bra just deras miljöbilar är medan mode- och byggbranschen precis har påbörjat att våga sig ut och kommunicera. Läkemedelsbranschen, där de svenska medicinerna är bland de få i världen som har kartlagt allt innehåll i varenda medicin, knappt säger något.

Det är inga stora annonskampanjer eller reklamfilmer som jag efterfrågar, utan tillgången av detaljerad och inspirerande information i alla kanaler som företagen använder sig av. Alltför många tror att kommunikation handlar om massinformation nedkortat till en slagkraftig slogan i en färgglad annons eller trycksak. Men då glömmer man bort att klimat- och hållbarhetsarbete sällan är så enkelt att det kan sammanfattas på en rad. Det är i detaljerna som vi kan se hur trovärdigheten framträder och det är där vi kan hämta ny kunskap och inspiration till att hitta egna hållbara lösningar. Glöm inte den viktigaste kanalen, er egen personal. Berätta för den egna personalen hur bra de och ni är, och gör dem till stolta ambassadörer och goda kommunikatörer.

Det behövs tre steg för att vi ska få fler trovärdiga modiga och kloka företag ut på kommunikationsarenan: börja med att kartlägga vad det är ni gör som är hållbart, gör ännu mer och ännu bättre för att till sist agera och kommunicera – och för att undvika grönmålning – var transparenta och berätta hur ni gjort och tänkt. Jag hoppas och vill se många fler företag ta steget och våga börja berätta hur bra ni är, för vi andra behöver fler förebilder att inspireras av redan idag.

Om oss