JM:s bostadshus reglerar värme med väderprognosstyrning

I JMs bostadshus installeras idag väderprognosstyrning, vilket innebär att värmeanläggningen regleras med hjälp av data från detaljerade, lokala väderprognoser i stället för en lokal temperaturmätare. Hänsyn tas till såväl temperatur, fukt och vind och denna lösning gör att systemet kan arbeta jämnare vilket i sin tur ger en besparing på inköpt energi. Åtgärden ger en reduktion av CO2 med ungefär 100 ton per år, vilket ger en årlig kostnadsbesparing på ungefär 1 MSEK.

Om oss