Johan Sandström: Intermodal trafik är framtiden, framtiden är här

Intermodalitet betyder att man använder flera transportslag för att få fram sitt gods. Lastbil, tåg, båt eller flyg i optimal kombination. För ett hållbart transportsystem så är ofta kombinationen tåg den långa sträckan och lastbil sista biten det bästa alternativet som minskar buller, trängsel, olyckor och klimatpåverkan.

Egentligen så är det självklart att karavaner av lastbilar ska ersättas av enstaka tåg. Det är också här mycket av de nya volymerna på järnväg har tillkommit under många år. Mellan 2001 och 2011 mer än dubblades de intermodala volymerna. Men sen stannade utvecklingen. 2012 lämnade det norska företagen CargoNet Sverige. En del av linjerna togs över av bland annat Green Cargo men det blev ändå färre möjligheter för kunder att frakta intermodalt och sen dess har utvecklingen stått och stampat.

Anledning till det är flera. En kan vara ekonomi där tåg och lastbil har olika för- och nackdelar. Tåg har en lägre pris per kilometer och ton men för en intermodal transport krävs utrustning för att flytta godset mellan lastbil och järnväg och det kostar. Därför finns det en brytpunkt i avstånd där det lägre kilometerpriset kompenserar för de fasta kostnaderna, det är svårt att räkna hem allt för korta intermodala transporter.

Det kan också vara en fråga om flexibilitet. Idag efterfrågas ofta korta ledtider och leveranstider anpassade till varje enskild kunds produktion och system. Transporten är en lite för billig del i kedjan för att bli styrande, andra moment i ett företags apparat blir styrande. Godset får anpassa sig.

Men vi tror att intermodalt är rätt väg framåt. Att det finns en stor potential som väntar om vi som transportör kan sy ihop rätt erbjudande. Det måste vara på sträckor med stora volymer så att de fasta kostnaderna kan slås ut på många. Det måste vara en viss längd så att det energisnåla tågets låga kilometerkostnad slår igenom. Och det måste vara flexibelt och gå på attraktiva tider.

Därför satsar vi nu på ett nytt upplägg mellan Skåne och Stockholm. Tåget går 5 dagar i veckan. Kunderna kan boka plats samma dag. Avgången är sen kväll och tåget är framme före rusningen i Stockholm. Vi tror att sträckan och tiden är rätt. Häng med på tåget. Vi erbjuder en pålitligt fast avgång och en bråkdel av klimatutsläppen jämfört med alternativen.

Om oss