Karin Stenmar: För kundernas trygghet i en hållbar värld

Klimatförändringarnas effekter blir allt tydligare och det krävs god kunskap och förståelse för risker och möjligheter om vi ska lyckas nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030. För Folksam handlar det inte minst om att skapa trygghet för våra kunder men också om att engagera oss för att motverka klimatförändringarna globalt. Vi försäkrar nästan varannan svensk och har hand om pensionen för nära två miljoner individer. Med storleken följer ett stort ansvar och det är självklart för oss att arbeta med strategier för att klimatsäkra utvecklingen såsom exempelvis vårt mål om nettonoll-utsläpp till år 2030.

Vi har nyligen satt strategiska prioriteringsmål för verksamheten inom klimat, jämställdhet & mångfald, hälsa samt begränsade resurser. Dessa kopplar även an till FN:s sjutton globala hållbarhetsmål, där Folksamgruppen fokuserar på de mål som ligger i linje med vår verksamhet, affär och kunders intresse.

För intresset finns där, det är kul att omvärlden ser att vi i försäkrings- och pensionssektorn har stora möjligheter att spela en avgörande roll för att nå Agenda 2030 målen. När vi träffar kunder är det också roligt att höra att många av dem efterfrågar våra miljömärkta försäkringar och är positiva till den cirkulära skaderegleringen som minskar koldioxidutsläpp och bidrar till ökad kundnöjdhet.

Bekämpa klimatförändringarna, mål 13, är av särskild vikt för vår verksamhet och vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Som en stor finansiell aktör har vi möjlighet att påverka, inte minst genom vår kapitalförvaltning.

Det är spännande att samarbeta ihop med Världsbanken och kommuner för att för att genomföra klimatomställning och nå Agenda 2030. I februari investerade Folksamgruppen, som omfattar Folksam och KPA Pension, 2,8 miljarder i hållbara obligationer från Världsbanken med inriktning mot klimat och tre andra globala hållbarhetsmål. Folksamgruppen tillhör de största privata köparna av gröna obligationer i världen. Vi har nått etappmålet att investera 12 miljarder kronor i gröna obligationer och har antagit ett nytt mål om 25 miljarder.

Som en del i klimatarbetet ställde vi oss även i december 2017 bakom finansvärldens internationella klimatupprop Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Ett viktigt initiativ, vars rekommendationer beskriver vad företag bör rapportera om för att hjälpa investerare och andra intressenter att bättre förstå hur företaget hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter.

För oss innebär detta att vi kommer ha ökat fokus på frågan inom organisationen och integrera klimataspekter i alla led. Vi ser hur viktigt det är att vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och att vi tydligt tar ställning för seriös hållbarhetsrapportering som är konsekvent, jämförbar och tillförlitlig. Detta lägger grunden till informerade beslut och bidrar till finansiell stabilitet, en grundpelare i arbetet för att alla ska känna sig trygga i en hållbar värld.

"När vi träffar kunder är det också roligt att höra att många av dem efterfrågar våra miljömärkta försäkringar och är positiva till den cirkulära skaderegleringen som minskar koldioxidutsläpp och bidrar till ökad kundnöjdhet."

Karin Stenmar

Om oss