Klimatpolitiska rådet vill öka tempot samtidigt som regeringen försämrar investeringsklimatet för omställningen

Viktig läsning för beslutsfattare – tempot måste öka, inte minska! Det behövs acceleration skriver Klimatpolitiska rådet (KPR). Det blir svårare att nå Sveriges klimatmål med regeringens nya drivmedelsförslag.

Regeringen skickar ut signalen att avvakta med investeringar i elfordon och förnybara drivmedel. Omställning är ett långsiktigt arbete och det tar tid att bygga upp investeringsvilja, vilket företagen nu är mitt uppe i. Ett framtidsförslag tar hänsyn till klimatmålen, företagens gröna investeringsvilja, ökad självförsörjning på energi och livsmedel och tar hänsyn till de grupper som drabbas hårt av ökade kostnader.

KPR skriver att det behövs bättre förutsättningar för investeringar för att accelerera klimatomställningen.

Drivmedelsförslaget går helt i fel riktning. Leverera en politik för 20-talet, inte en dammig kopia av dåtiden!

Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet

"Klimatpolitiska rådet skriver att det behövs bättre förutsättningar för investeringar för att accelerera klimatomställningen.

Drivmedelsförslaget går helt i fel riktning. Leverera en politik för 20-talet, inte en dammig kopia av dåtiden!"

Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet

Om oss