Klimatstrategidagen 2013

Välkommen till en konferens som handlar om vad det innebär att vara ett framgångsrikt företag i en värld präglad av klimatförändringar, internationell konkurrens och otillräckliga naturresurser.

Vi sätter strålkastarna på vilka drivkrafter som är viktiga för ett grönare näringsliv och vilka valmöjligheter som företagen står inför. Dagen bjuder även på praktiska exempel och tips på hur du uppnår affärsmässiga fördelar genom att väva in klimatfrågan på en strategisk nivå i företaget.

Datum: 6 november Tid: 13.00-17.30 Plats: Moderna Museet

Se inbjudan och program här

Se presentationer här: Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Environment Institute, Näringslivets valmöjligheter PPT Carl Orrling, global forskningschef SSAB, Resursbrist som drivkraft PPT Urban Karlström, ordförande första AP-fonden och generaldirektör för Fortifikationsverket, Klimatutmaningen – vi kan vända utvecklingen PPT

Om oss