Lantmännen maskin introducerar biogastraktorer

Tillsammans med Jordbruksverket och Transportstyrelsen i Sverige kommer Valtra att delta i ett större forskningsprojekt kring användning av biogas som bränsle till traktorer. Valtra blir därmed den första traktortillverkaren i världen som börjar med serieproduktion av biogastraktorer. Biogastraktorerna introduceras på den svenska marknaden under 2013.

Om oss