Lantmännen Reppe minskar koldioxidutsläppen med 95 procent

Den 21 mars 2013 invigde Lantmännen Reppes bioenergipanna i Växjö. Konverteringen från eldningsolja till bioolja innebär att utsläppen av fossil koldioxid minskar med 95%. Lantmännen Reppe förädlar vete till bland annat glukossirap. De har kontinuerlig översyn av sin energisituation för att skapa den mest miljövänliga förädlingsprocessen av vete. Den befintliga oljepannan byggdes i syfte att konvertera energiförsörjningen och reducera energianvändningen.

Om oss