Lina Holmgren: Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan

Green Cargo hjälper många företag att nå sina miljömål. Varje dygn kör vi gods motsvarande 10 000 lastbilstransporter. Det är detsamma som en karavan med lastbilar som är över 30 mil lång. I dagens samhälle är väl fungerande transporter nödvändiga. Industri, handel, jordbruk och hushåll är beroende av att varor kan transporteras effektivt, säkert och helst med så liten påverkan på miljön som möjligt.

Transportsektorn är en av de stora bovarna när det handlar om utsläpp. Den svenska regeringen och EU har höga mål för minskad klimatpåverkan och transportsektorn står idag för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Att flytta vägtransporter till järnväg är en lösning för att nå minskad miljöpåverkan och det är kanske den enskilt viktigaste aktiviteten för att regeringen ska nå sina miljömål.

Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan. En samverkan som bland annat går ut på att välja järnväg när det är möjligt och att koppla ihop järnväg med andra transportslag när så behövs. Det är många aktörer som alla har sina respektive roller inom transportsektorn; politiker, infrastrukturförvaltare, transportörer och näringslivet. För att samverkan ska bli så effektiv som möjligt och miljöpåverkan minskas har vi alla olika uppdrag. Vårt uppdrag är att se till att vi har de bästa transportlösningarna helt anpassade för våra kunders behov. Men vi är i behov av de andra aktörerna. Vi behöver att regeringen främjar konkurrenskraften för järnvägen, inte bara titta på miljöförbättrande lösningar för vägtrafiken. Näringslivet i sin tur, måste granska sina logistiksystem för att komma på nya miljöeffektiva logistiklösningar.

Att flytta transporter från väg till järnväg kräver stort mod det vet vi. Ett väl fungerande logistiksystem vill man ogärna förändra. Men vill man ha ett kostnads- och miljöeffektivt logistiksystem med en stor kapacitet är järnvägen det mest hållbara transportalternativet. För samma mängd koldioxidutsläpp färdas ett ton gods 2 mil med lastbil, 20 mil med båt och 900 mil med tåg. Tillsammans kan vi minska belastningen på både klimat och miljö.

När våra tåg rullar, rullar hjulen för svensk industri och handel. I många avseenden bär vi tillväxt, välfärd och en minskad miljöpåverkan på våra hjulaxlar. Vi kör lastbilshytter till Gent, möbler till Haparanda, tidningspapper till Frankfurt, mjöl till lokala bagerier, vin till middagsbordet och stålämnen till Borlänge.

Som en viktig spelare inom den svenska transportnäringen ska vi göra det vi kan för hållbar logistik.

 

Lina Holmgren, miljöansvarig Green Cargo

"För samma mängd koldioxidutsläpp färdas ett ton gods 2 mil med lastbil, 20 mil med båt och 900 mil med tåg. Tillsammans kan vi minska belastningen på både klimat och miljö."

Om oss