Löfbergs har halverat sin klimatpåverkan

Målet var att minska de egna utsläppen av växthusgaser med 40 procent innan år 2020. Nu är Löfbergs i mål. Att kafferosteriet flyger mindre och ökar andelen biogasol är två åtgärder som bidragit till att Löfbergs minskat utsläppen med 50 procent per producerat ton kaffe jämfört med basåret 2005. Arbetet att minska utsläppen ytterligare fortsätter naturligtvis.

Om oss