Löfbergs underhåll av tryckluftsventiler minskar elförbrukning

Genom ett systematiskt underhåll av tryckluftsventiler vid anläggningen i Karlstad minskade läckagen, vilket resulterade i att elförbrukning för kompressorer sjönk med 80 000 kWh. En förhållandevis liten och enkel åtgärd med besparingar som motsvarar årsförbrukning av hushållsel i 16 villor.

Om oss