Marcus Hansson: Reflektioner från Obamas besök

Att just miljöfrågan stod i centrum under besöket kanske inte kom som någon större överraskning  då just utsläppsminskningar och förnyelsebar energi varit prioriterat för presidenten under hans första fyra år i Vita huset. En månad efter att president Obama tillträtt presidentämbetet, samtidigt som finanskrisen härjade som värst, presenterade han ett stimulanspaket i syfte att få igång den amerikanska ekonomin och skapa arbetstillfällen. Dess totala storlek uppgick till 787 miljarder dollar varav närmare 90 miljarder dollar fokuserade på att skapa gröna jobb och investera i förnyelsebar energi. Fyra år senare har USA, delvis som ett resultat av dessa satsningar, fördubblat elproduktionen från förnyelsebara källor så som vindkraft, solenergi och biobränsle.

Under besöket i Stockholm var president Obama särskilt nyfiken på innovativ svensk miljöteknik. På eftermiddagen den 4:e september besökte han och statsminister Fredrik Reinfeldt därför Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att träffa representanter från svenska vattenreningsföretaget Solvatten och AB Volvo – som visade upp sin senaste hybidmotor för bussar – men särskilt för att ta del av universitetets senaste forskning inom bland annat bränsleceller. Bland annat presenterades Sleipner, en unik vätgasbil som tagits fram av forskare och studenter vid KTH. Den forskning som bedrivits i samband med utvecklingen av Sleipner har även resulterat i att samma teknologi kunnat appliceras på annat håll. Bland annat har en mobilladdare tagits fram som framgångsrikt lanserats på marknaden. Under besöket på KTH demonstrerades just denna laddare och forskarna fick utstå en rad nyfikna frågor från statsministern och presidenten.

Även om det kanske inte är just en mobilladdare som kommer att spela en avgörande skillnad för klimatet så är det denna typ av forskning och innovationer som behövs för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling. USA ser i detta sammanhang Sverige som ett föredöme som lyckats minska sina utsläpp med 20% samtidigt som ekonomin vuxit med 59% sedan 1990, ett budskap som statsminister Reinfeldt belyste på KTH och p[ den gemensamma presskonferensen med president Obama.

Att utveckla ny grön teknologi är av stor vikt, men det är ännu viktigare att faktiskt använda den miljöteknik som redan finns tillgänglig. President Obama anser att framtiden ligger i en bred energimix bestående av energikällor med låg klimatpåverkan så som förnyelsebar energi men också kärnkraft och till viss mån naturgas som alltmer kommit att ersätta kol i amerikanska kraftverk. Naturgas släpper ut ungefär hälften så mycket koldioxid och ses därför som ett ”övergångsbränsle” till än mer hållbara alternativ.

Denna bredare energimix som President Obama förespråkar har gjort att USA minskat sina utsläpp avsevärt de senaste åren. Förra året kom Internationella Energimyndigheten ut med en rapport som belyste att USA minskat sina utsläpp mer än något annat land i världen under de senaste fem åren. USA ligger därmed i fas att leva upp till de mål som man satt upp under FN där man meddelat att landet avser minska sina utsläpp med 17% fram till 2020.

På USA:s ambassad i Stockholm så strävar vi efter att bidra till President Obamas miljömål genom det bilaterala miljö- och energisamarbetet Swedish American Green Alliance (SAGA). Besöket utgjorde en möjlighet att belysa dels SAGA, men också vikten av internationellt samarbete och hur de bidrar till ett hållbarare samhälle och ekonomisk utveckling.

Om oss