Maria Ludvigsson: Andra än företag bäst på klimatfrågan

När det är sagt kan man fråga sig om det överhuvudtaget är ett värde i sig att näringslivet sysslar med agendasättande i allmänhet och av klimatfrågan i synnerhet. Ska inte företag hellre göra det de är bäst på? – Skapa tillväxt och nya produkter.

Näringslivet kan, som ingen annan sfär, stå för det viktigaste i fråga om klimatutmaningar. Vårt hopp står till ny teknologi och allt smartare teknik som kan göras tillgänglig för allt fler. Det kan bara fri forskning och företag lyckas med.

Ska näringslivet sätta något på agendan är det villkoren för företagsamhet, innovationer och ett fritt näringsliv.

Hur man gör det? Det handlar i hög utsträckning om trovärdighet. Och inget kan vara mer trovärdigt än företagare som berättar om företagandets villkor.

 

Maria Ludvigsson var en av deltagarna på Hagainitiativets frukostmöte ”Hur lyfter vi kliamtfrågan i valrörelsen?” tidigare i februari. Om du vill veta mer om vad Maria eller någon av de andra deltagarna sa, lyssna på podcast från seminariet här

Om oss