Mattias Frumerie om viktiga framsteg som måste göras inför COP28

Hagainitiativet har intervjuat Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare om COP27 och vad som händer inför COP28. 

Vad är det viktigaste utfallet från COP27?

– Det som fått mest uppmärksamhet är beslutet om att inleda arbetet med en fond för det vi inom klimatförhandlingarna kallar skador och förluster.

Vilka beslut saknade du?

– EU hade gärna sett än tydligare åtaganden om utfasning av fossila bränslen, inte bara nedtrappning av kol som nämndes redan vid COP26. EU hade också gärna sett en dagordningspunkt och därmed beslut om omställningen av finansiella flöden, i enlighet med Parisavtalets artikel 2.1.c.

Vilka frågor var viktiga för Sverige och EU?

– För Sverige och EU var det mest centrala beslutet om det så kallade arbetsprogrammet för utsläppsminskningar. Vi hade gärna sett ett mer omfattande beslut i det avseendet, men vi fick nu ett program som löper till 2026 och ger grund för den gemensamma ambitionshöjning som vi behöver i det globala arbetet. Här finns det utrymme för det svenska näringslivet att ta plats. Andra viktiga frågor var det fortsatta arbetet med klimatanpassning, skador och förluster liksom klimatfinansiering.

Vilket bidrag såg du från näringslivet?

– Det svenska näringslivet var väl representerat genom den paviljong som Business Sweden stod värd för. Näringslivets närvaro ger kraft åt de svenska budskapen om klimatarbetets brådska och möjligheter. Näringslivets engagemang är centralt för att vi ska kunna öka takten i det globala klimatarbetet. Svenska bolag har lösningar som kan snabba på omställningen i andra länder.

Vad är förväntar du dig av COP28?

– Jag ser fram mot att leda EU:s förberedelser  inför COP28 under våren 2023, när Sverige är ordförande i EU. COP28 blir nästa stora tillfälle att manifestera framsteg i det globala klimatarbetet, men också tillfälle att än tydligare lyfta fram vad mer som behöver göras. Och varje dag fram till dess är ett tillfälle att uppmuntra fler länder att göra mer – inte minst med utgångspunkt i vad svenska bolag kan erbjuda och genom de många initiativ där Sverige är engagerat, såsom First Movers Coalition, LeadIT och Glasgow Breakthroughs.

COP28 blir nästa stora tillfälle att manifestera framsteg i det globala klimatarbetet, men också tillfälle att än tydligare lyfta fram vad mer som behöver göras. Och varje dag fram till dess är ett tillfälle att uppmuntra fler länder att göra mer - inte minst med utgångspunkt i vad svenska bolag kan erbjuda och genom de många initiativ där Sverige är engagerat.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Mattias Frumerie
Sveriges chefsförhandlare

Om oss