Med förnybart i tanken

I snart två års tid har Lantmännen Cerealia arbetat tillsammans med åkeriet HNT i Ängelholm för att förbättra miljöprestandan i lastbilstransporterna. På vägarna rullar nu tre lastbilar drivna med biodiesel baserad på raps (RME) i tankarna.

”Det här är inget pilotförsök utan ingår som en del i vårt långsiktiga arbete med hållbara transporter. Med detta visar vi också våra kunder att vi tar hållbarhetsfrågorna på allvar”, säger Ulf Lindgren Hållbarhetsansvarig på Lantmännen Cerealia. Lantmännen Cerealia var den första kunden hos HNT Schakt & Transport AB om att ställa krav på bättre miljöanpassade lastbilar. I dag har åkeriet åtta lastbilar som drivs med RME i sin flotta. Åkeriets vd Håkan Nilsson och miljöchef Anna Bruno säger att det krävs en aktiv dialog mellan kund och transportör för att lyckas.

-Vi tänker långsiktigt för att minska vår branschs miljöpåverkan, säger Anna Bruno. Hittills har gensvaret från kunderna varit positivt.

Om oss