Missade du webbinariet: företagen håller fast vid 1,5 gradersmålet

Näringslivet är en stark drivkraft i klimatarbetet och många svenska företag har satt betydligt mer ambitiösa klimatmål än Sveriges nationella klimatmål. Hagainitiativet arrangerade den 26 februari 2023 ett webbinarium för att diskutera näringslivets inställning och strategier för att inte överskrida 1,5 grader, samt vad det betyder det att världen missar 1,5 gradersmålet.

När: 26 januari 2023 08.00-09.00
Var: digitalt
Arrangör: Hagainitiativet

Medverkande:
Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare vid UNFCCC
Åsa Persson, forskningschef, Stockholm Environment Institute
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef, Swedbank
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
Sara Davidsson, miljöchef, Stena Recycling
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (moderator)

Åsa Persson, forskningschef, SEI — Stockholm Environment Institute inledde med att bekräfta att forskningen är väldigt tydlig med att vi måste hålla oss under 1,5 grad. Det betyder att vi behöver halvera utsläppen till 2030 från 2019-års siffror. Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare vid UNFCCC UN fortsatte med att framföra att det behövs ett klimatledarskap från alla och att näringslivet är viktiga för att visa på möjligheter med klimatomställningen. Fredrik Nilzén, hållbarhetschef, Swedbank, Claes Johansson hållbarhetschef, Lantmännen och Sara Davidsson, miljöchef, Stena Recycling AB bekräftade alla att det är affärskritisk och självklart att hålla fast vid 1,5 gradersmålet och lyfte vikten av att politiken sätter långsiktiga spelregler (och håller fast vid tidigare överenskommelser) för att företagen ska kunna nå dem. Nina Ekelund modererade samtalet.

Se hela webbinariet här: https://www.youtube.com/watch?v=AE9L89t1ZeY&feature=youtu.be

Om oss