Nina Ekelund om valutgången 2022

Tillsammans med flera hållbarhetsprofiler kommenterar idag Nina Ekelund valet 2022 i Aktuell Hållbarhet. Ekelund kommenterar valets utgång kopplat till miljö-och klimatfrågorna:

“Företag vill ha förutsägbarhet, långsiktighet och gärna beslut över blockgränserna. Instabilitet skapar osäkerhet och försvårar investeringar för företagen. Hur ska man våga satsa på gröna investeringar när man inte är säker på vilken politik som gäller? Det kommer krävas uppgörelser över blockgränserna för att hålla tempo i klimatomställningen och för att kunna driva på EU på proaktivt sätt. Sverige ska vara ordförande i EU våren 2023 och ytterst lite finns om EU i partiernas valmanifest. Men när valdammet lagt sig så kanske de är redo för samarbete, det är min förhoppning.”

Läs de andra hållparhetsprofilernas analyser och Ekelunds kommentar i sin helhet här.

Om oss