Nordiska företagsnätverk vill se långsiktiga spelregler och koldioxidbudget

Hagainitiativet, norska Skift business climate leaders och finska Climate Leadership Coalition, som tillsammans representerar 86 stora och medelstora nordiska företag, uppmanar EU:s ledare att införa en europeisk koldioxidbudget.

För att klara EU:s ökade ambitiösa klimatmål om minst 55 procent till 2030 behövs, enligt EU-kommissionens siffror, 350 miljarder euro investeras årligen utöver vad som investerades mellan 2010 och 2019. Stora delar av dessa medel kommer att komma från den privata sektorn. Långsiktiga spelregler och effektiva styrmedel är avgörande för att skapa resiliens.

Utöver tydliga klimatmål behövs en vassare utsläppshandel (som Hagainitiativet tidigare gett förslag på) men också en gemensam koldioxidbudget för den icke-handlande sektorn. Koldioxidbudgeten skulle ge förtydliga hur mycket växthusgaser som kan släppas ut till 2050 och ge en stark prissignal inom utsläppshandeln.

I ett gemensamt nordiskt upprop för två år sedan uppmanade ett 100-tal företag och organisationer EU att skärpa sina klimatmål.

Läs hela brevet här.

Om oss