Ny granskning: 20 procent av börsens storbolag har klimatmål i linje med vetenskapen

PRESSMEDDELANDE 7 APRIL 2020

Ny granskning: 20 procent av börsens storbolag har klimatmål i linje med vetenskapen

I en ny rapport från Hagainitiativet får endast 20 procent av börsens storbolag grönt ljus för sitt klimatarbete. Rapporten tar utgångspunkt i 1,5-gradersmålet och behovet av att globalt halvera utsläppen av växthusgaser fram till 2030. 80 procent av storbolagen på den svenska börsen saknar halveringsmål till 2030 – av de åtta investerarbolagen får endast ett grönt ljus.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC behöver ökningen av jordens medeltemperatur hållas under 1,5 grader, för att undvika storskaliga och förödande konsekvenser på ekosystem och samhällen. Det är också innebörden av Parisavtalet, som Sverige tillsammans med 200 länder ratificerat. För att klara detta behöver de globala utsläppen av växthusgaser halveras varje decennium och nå nettonollutsläpp senaste 2050. Senast inom tio år behöver utsläppen halveras.

– Det är bra att ett av fem företag har klimatambitioner i linje med vetenskapen. De företagen är viktiga för att inspirera de övriga fyra att öka sina ambitioner. Det vi upplever nu med Coronaviruset är en stor kris och tragedi. Men vi upplever också något annat. Ett samhälle där människor, organisationer och företag på olika sätt agerar och bidrar. Där vi samarbetar, tänker utanför boxen, ser nya valmöjligheter och agerar. Den kraften kommer vi även behöva i arbetet för att begränsa klimatförändringarna, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet.

Hagainitiativet har granskat 100 svenska storbolag med ett börsvärde på minst en miljard euro, för att se vilka som agerar i linje med Parisavtalet.

● 19 procent av företagen får grönt ljus i granskningen. Dessa företag har ett tydligt och siffersatt mål om en halvering av sina växthusgasutsläpp till 2030 eller tidigare.

● 39 procent får gult ljus, vilket innebär att de har mer eller mindre ambitiösa siffersatta klimatmål eller mål för energieffektivisering men saknar ett halveringsmål till senast 2030.

● 42 procent som har fått rött ljus saknar helt siffersatta klimatmål.

– Vi kommer inte att klara 1,5 gradersmålet i det här tempot. Det behövs ambitionshöjningar hos alla företag. Alla behöver se över sina egna utsläpp, sin värdekedja, sin affärsmodell och vilket bidrag en produkt eller tjänst kan ha till att skynda på en global klimatomställning, avslutar Nina Ekelund.

Läs rapporten här

Presskontakt:
Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet, 0735-022 464

Deniz Butros, strateg Hagainitiativet, 0764-271 580

Om oss