Pelletspannor vid plantskolor minskar utsläpp till nära noll

Med tolv nya pelletseldade värmepannor vid plantskolorna i Vibytorp och Trekanten minskar Sveaskog sina koldioxidutsläpp med över 90 procent vid uppvärmningen av växthusen. Pellets är en ren träprodukt som vanligtvis tillverkas av spillrester från sågverken, vilket medför låg klimatpåverkan. Förutom klimatfördelarna minskar pelletspannorna även driftskostnaderna vid anläggningarna.

Läs mer

Om oss