Peter Bodor: Hur ska konsumenter informeras om klimatsmarta val?

Jag, precis som många andra, gör vad jag kan för att se över mitt liv för att minska mitt klimatfotavtryck. Vissa val är enkla att genomföra, andra svider lite mer. Vissa beslut är enkla att ta, andra är lite svårare att vara intelligent kring. Bland annat detta handlar det whitepaper om som Coca-Cola Company tillsammans med the Carbon Trust presenterade häromveckan.

Dokumentet tar upp hur man kan öka miljömedvetenheten hos konsumenter och också informera om produkters miljöpåverkan på ett sätt som är enkelt att förstå. Det här är framförallt viktigt för oss som arbetar med konsumentnära produkter och starka varumärken. Personligen skulle jag tycka att det var en god hjälp för mig för att kunna jämföra klimatpåverkan från t.ex. olika livsmedel på samma sätt som jag i dag kan jämföra näringsinnehåll.

I dokumentet lanseras också tankar om personliga utsläppsrätter; Personal Carbon Allowances. Ett scenario där människor får en maxgräns för hur mycket utsläpp deras dagliga aktiviteter får leda till. För det är ett komplext område; att sätta en siffra på en förpackning gör ingen nytta så länge inte konsumenten kan sätta uppgiften i ett sammanhang och jämföra med andra produkter, tjänster eller aktiviteter.

När dokumentet presenterades i London fanns representanter från bl.a. Tesco, Sainsbury’s och Unilever på plats. Gemensamt för dem och oss är att vi möter konsumenter miljontals gånger varje dag och att vi har välkända varumärken. Det är också där många konsumenter börjar sin klimatresa, att se över vilka produkter de köper och att försöka göra klimatmedvetna val. De lite mer svåra valen; att byta elleverantör, börja resa kommunalt, eller att klimatkompensera för chartersemestern, kanske kommer senare.

Att det är konsumentnära företag som först hamnar i fokus för klimatintresset bevisas också av den branschstudie som Tricorona presenterade förra veckan. Coca-Cola Enterprises Sverige är ett av endast två svenska företag som uppnår maxpoäng när det gäller att möta alla krav som ingår i den internationella standarden för klimatredovisning, GHG-protokollet. Den bransch som fick bäst resultat var dagligvarubranschen.

Vår framgång bygger på att förstå konsumenterna, så även när det gäller deras ökade krav på transparent information från företagen om deras hållbarhetsarbete. Det är därför vi mäter, minskar och redovisar vår klimatpåverkan. Det är därför vi vill vara i framkant, till exempel genom att vi var den första läsktillverkaren i världen som mätte och klimatfotavtrycket genom hela produktlivcykeln för några av våra produkter med hjälp av PAS 2050-metoden. Eller genom att aktivt medverka i Hagainitiativet.

Rapporten från the Carbon Trust och Coca-Cola Company finns att ladda ner här: http://www.carbontrust.com/resources/reports/footprinting/personal-carbon-allowances-white-paper

Branschstudien från Tricorona finns att ladda ner här: http://www.tricorona.com/sites/tricorona.local/files/Tricorona%20Klimattransparensindex%202012.pdf

Om oss