Positiva effekter i resultaträkningen förstärker miljöarbetet hos Statoil

Sedan 2009 jobbar Statoil i Sverige med en miljöstrategi som fokuserar på att reducera koldioxidutsläpp och energikostnader. Allt sedan starten har vi haft en bra framdrift och en av de mer uppenbara framgångsfaktorerna är att vi involverat hela vår organisation i arbetet säger Morgan Wiktorsson, vd. På senare tid har Statoil även förbättrat sin uppföljningsmodell avseende de ekonomiska effekterna av miljöarbetet. Självklart har vi ett moraliskt ansvar när det gäller att reducera vårt avtryck på miljön men vi menar att riktigt bra och kloka miljöinvesteringar också måste ge oss ett tydligt positivt avtryck i resultaträkningen så att våra ägare är nöjda, tillägger Morgan Wiktorsson, VD.

Om oss