Se värdet i återvunnet material

Dagens resursaptit är enorm. Och den blir bara större. För att uppfylla samhällets behov och begär konsumeras 100 miljarder ton jungfruliga material globalt per år. 60 procent av resurserna går dessutom förlorade efter en kort första användning. Här öppnar sig en spännande marknad för återvunnen råvara.

En marknad som kan minska resursuttaget och öka materialens värde och livslängd. En marknad som kan bidra till minskad klimatpåverkan och bättre förutsättningar för biologisk mångfald. En marknad med stora affärsmöjligheter som därmed blir högaktuell för hållbara investeringar.

I Mistras nya rapport Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments, baserad på resultaten från forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop (2012–2019), lyfts potentialen med återvunnet material och investerarnas roll för en omställning.

Det allra viktigaste steget är att ge återvunnet material likvärdiga marknadsförutsättningar som jungfruligt material. Det jungfruliga materialet är kostnadseffektivt för att vi designat processerna utifrån dem. Dagens produkttillverkning kan planeras utifrån hur och när jungfruliga råvaror levereras. Ofta finns också möjligheter att välja mellan flera etablerade råvaruleverantörer vilket skapar en trygghet. Att tro att återvunnen råvara enkelt ska passa in i nuvarande system är som att försöka trycka en rund kloss i ett fyrkantigt hål. Vi står och stampar. Fortfarande. Dags att tänka nytt.

Att minska konsumtionen och uttaget av jungfrulig råvara kan fungera som stark drivkraft för kreativitet och innovation. Vi behöver utnyttja och se fördelarna med de återvunna materialens unika egenskaper, hitta innovativa logistiklösningar och utveckla en högvärdig funktionell materialåtervinning till skillnad från den bulkprocess som dominerar idag.

Nya aktörer kan också komma att få en betydelsefull roll, inte minst ”materialaren”, en nischad kompetens som kännetecknas av entreprenöriell nyfikenhet. Den nya tidens materialare kartlägger företagens resurser och flöden och kopplar samman dem med nya marknader. Först när vi inser att varenda molekyl som lämnar ett bolag är en värdefull resurs eller en förlorad affär kan vi röra oss mot en cirkulär ekonomi.

Genom initiativet Mistra Dialog vill Mistra som forskningsfinansiär och kapitalägare skapa nya möten mellan hållbarhetsforskare och investerare, näringsliv och politik. Hittills har tre Investor Brief-rapporter publicerats och processen har lett till spännande möten, nya diskussioner och perspektiv. Förhoppningen är en fortsatt dialog, där forskningsresultat och samverkan kan ge stöd för att agera för en omställning.

 

Evalena Blomqvist, programchef för Mistra Closing the Loop
Åsa Moberg, programansvarig Mistra

Det allra viktigaste steget är att ge återvunnet material likvärdiga marknadsförutsättningar som jungfruligt material. Det jungfruliga materialet är kostnadseffektivt för att vi designat processerna utifrån dem...Att tro att återvunnen råvara enkelt ska passa in i nuvarande system är som att försöka trycka en rund kloss i ett fyrkantigt hål. Vi står och stampar. Fortfarande. Dags att tänka nytt.

Evalena Blomqvist, programchef för Mistra Closing the Loop
Åsa Moberg, programansvarig Mistra

Om oss