Sju råd till politiker med anledning av en bisats till FN:s senaste klimatrapport

Idag den 28 februari släppte FN:s klimatpanel, IPCC, sin andra arbetsrapport om sårbarhet och klimatanpassning. ”Denna rapport är en allvarlig varning om konsekvenserna av passivitet”, sa Hoesung Lee, ordförande för IPCC. ”Det visar att klimatförändringarna är ett allvarligt och växande hot mot vårt välbefinnande och en hälsosam planet. Våra åtgärder idag kommer att forma hur människor anpassar sig och naturen svarar mot ökande klimatrisker”, fortsatte Lee.

Det är svårt att ta in – hotar vårt välbefinnande, motsatsordet är illabefinnade. En planet som inte är skön att vara på och inte heller hälsosam, vi kommer må dåligt. Våra barn och barnbarn kommer få se konsekvenserna av att vi inte agerade. Det är deras planet som blir oskön och deras framtid som riskeras om vi inte lyckas vända utvecklingen.

Vi behöver minska utsläppen med 45 procent till 2030, och om vi fortsätter som idag kommer i stället utsläppen att öka med 14 procent till 2030. Men det fanns en del på IPCC:s presskonferens som sades i en bisats av WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas och som borde ha lyfts fram tydligare: Det är lönsamt för företagen att ställa om.

Därför kommer här mina sju råd till politiker och beslutsfattare i näringslivet för att säkra planetens välbefinnande och en hälsosam framtid:

1. Sätt pris på koldioxid! Vi behöver femfaldiga ambitionerna för att klara 1,5 gradersmålet. Idag har över 80 procent av utsläppen inget pris, det är gratis att släppa ut. För att hantera marknadsmisslyckande som blir ett beteendemisslyckande måste alla utsläpp få ett pris. Stöd Call on Carbon – ett nordiskt upprop för robust pris på koldioxid, som närmare 25 procent av företagen i världen står bakom.

2. Lyft fram goda exempel! Alla goda exempel som sker i länder, kommuner och företag är en motvikt mot pessimism och leder till ökat agerande. Blir jag bedrövad så kollar jag bland annat alla goda exempel som finns på Hagainitiativets cirkulära fredag, eller alla färdplanerna som Fossilfritt Sverige tagit fram.

3. Lyft fram möjligheterna! Om industrin ställde om till cirkulär ekonomi (inom plast, stål, aluminium och cement) skulle utsläppen minska med 56 procent till 2050. Eller om vi hade en stålproduktion i världen utan kol skulle världens utsläpp minska med sju procent. Carbfix på Island skulle kunna mineralisera alla Europas koldioxidutsläpp och Stockholm Exergi har potentialen att genom Bio-CCS minska koldioxidutsläppen med mer än två miljoner ton varje år.

4. Samarbeta för minskad klimatpåverkan! Northwolts samarbete med Volvo och Stena Recycling för batterier i elfordon och dessutom återvinning av batterierna. Det lysande exemplet med Vattenfall, LKAB och SSAB för stål utan kol. I Hagainitiativet samarbetar företag från olika branscher för ett samhälle under 1,5 grad – utan er politiker så lyckas vi inte. Samarbete är A och O.

5. Skaffa kunskap för framtiden! Lyssna på miljö- och klimatforskare. I den senaste rapporten från IPCC har 270 författare från 67 länder medverkat till 34 000 vetenskapliga artiklar.

6. Prata mer om möjligheterna och lönsamheten! Vi vet att ju mer vi pratar om möjligheterna med klimatomställningen desto mer händer. Att bara prata om risker och hot leder till apati och passivitet. Vi behöver också lyfta fram lönsamheten och att de företag som ställer om idag är framtidens vinnare. Saknar du argument? Läs gärna våra lönsamhetsrapporter.

7. Kriga inte – arbeta för fred! Mål 16 i Agenda 2030 handlar om fred. Det blir svårt att nå en hållbar värld om vi krigar. När Europa minskar sitt beroende av energi från Ryssland så kommer det på kort sikt leda till ökade priser, se detta som ditt bidrag till världsfreden, använd inte prisargumentet för billiga poäng om att sänka bensinpriset. Arbeta i stället för att för att jämna ut ekonomiska skillnader, att öka Sveriges självförsörjningsgrad, samarbeta för fred och argumentera för klimatmålen och svensk lönsamhet. Det kommer att bli både billigare och skönare på sikt.

Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet

"Vi behöver minska utsläppen med 45 procent till 2030, och om vi fortsätter som idag kommer i stället utsläppen att öka med 14 procent till 2030.
Men det fanns en del på IPCC:s presskonferens som sades i en bisats av WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas och som borde ha lyfts fram tydligare: Det är lönsamt för företagen att ställa om."

Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet

Om oss