Stärk den gröna konkurrenskraften internationellt

Hagainitiativets förslag för den internationella politiken:

– Sverige borde lämna en egen landrapport (SUB-NDC) till FN och inte nöja sig med den som ligger under EU-paraplyet. (Läs mer)

– Ordna Fossil Free Challenge-möten mellan svenska ambassader och regeringsrepresentanter från länderna i syfte att utmana andra länder att marknadsföra svenska företag som antagit visionen om fossilfritt. (Läs mer)

– Ge Business Sweden i uppdrag att koppla samman sin strategiska rådgivning internationellt med klimatfrågan. (Läs mer)

Läs också:
Hagainitiativets intervju med Helen Mountford, Vice President for Climate and Economics World Resources Institute (18/12-19) (Läs mer)

Om oss