Stena Recycling handlar upp smarta logistiklösningar

Åtgärd: Ett specialanpassat ekipage har beställts för transporterna i Halmstad där 42 ton kan transporteras åt gången. Ekipaget är specialanpassad för verksamhetstypen och dragbilen har en av de mest driftsnåla motorer som finns.
Utsläppsreducering: En lösning som innebär 1000 färre transporter, eller omkring 18000 transportkilometer per år. En förbättring både avseende CO2-utsläpp och buller.
Kostnadsbesparing/återbetalningstid: Detta är en kontinuerlig åtgärd för transportoptimering.

Om oss