Tipping point i klimatfrågan – fossila satsningar olönsamma

Idag meddelade Preem Sverige, medlemmar i Hagainitiativet, att man drar tillbaka sin miljötillståndsansökan för ett utbyggt Preemraff i Lysekil.

Preems styrelse har, mot bakgrund av de ekonomiska framtidsutsikterna, beslutat att miljötillståndsansökan för Preemraff Lysekil kommer att dras tillbaka, och att ROCC-projektet avvecklas.

– Det är helt rätt beslut att dra tillbaka ansökan. En stor fossil satsning är inte i linje med Parisavtalet, och inte heller med 1,5-gradersmålet. Istället finns nu förutsättningar att göra en grön satsning. Preem avser accelerera omställningen vid båda raffinaderierna, från fossil produktion till förnybart, vilket är en tydlig signal till marknaden att fossila satsningar är olönsamma. Detta är marknadens tipping point, säger Nina Ekelund.

Preemraff är Nordens största raffinaderi, därför sänder detta ut viktiga signaler till hela marknaden som måste nå till andra drivmedelsaktörer. Dessa är beroende av politiska styrmedel och EU som nu omformar sin klimatpolitik har ett gyllene tillfälle att påverka.

– Dagens besked sänder en viktig signal, nu behöver den signalen nå ut i Europa där EU just nu reviderar unionens klimatpolitik. Det behövs tydliga klimatmål i EU, en vassare utsläppshandel som ökar utsläppstakten till minst 4,5 procent. Allt för att lägga om EU:s politik i linje med 1,5-gradersmålet, avslutar Nina Ekelund.

 

Läs Hagainitiativets 15 förslag för ett vassare EU ETS

Presskontakt:
Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet, 0735-022 464

 

Om oss