Tomas Kåberger: Snabba industriella framsteg för att undvika klimatförändringar

IIASA forskaren Arnulf Grubler visade lite senare att det fanns en teknik som gick i motsatt riktning: Kärnkraft blev dyrare ju mer erfarenhet som samlades.

Med dessa tydlig, dokumenterade trender var det inte svårt att förutse framtiden. När sedan Tyskland införde inmatningstariffer på sol-, vind- och bioenergi följde just den industrialisering och kostnadssänkning Wene hade illustrerat. Den tyska lagen om förnybar energi kostar de tyska hushållen mycket pengar, med de har gjort vind och solenergi tillgänglig för hela världen till priser som vi har råd med.

I augusti 2013 har detta blivit tydligt. Denna månad publicerade amerikansk energidepartementet  en rapport som berättade att vindkraftverk byggda 2009 sålde el för 7 cent/kWh, medan de som byggdes 2012 klarade sig med 4 cent/kWh. Med det låga priset svarade vindkraften för 43% av all ny generatorkapacitet som installerade i USA 2012.

Kostnaden för solel utvecklas ännu snabbare. Priset på solceller har fallit till en fjärdedel på fem år. Den 8 augusti skrev Financial Times en artikel baserad på rapporter från finansinstitutionerna UBS och Citigroup där budskapet från båda var att solceller nu efterfrågas på rent ekonomiska meriter utan att behöva subventioner; ”En osubventionerad sol-revolution har börjat” skrev man.

För de gamla kraftbolagen ger detta problem. I Texas finns mest vindkraft av alla USAs stater. Där är bolaget Energy Future Holdings med kol- och kärnkraftverk på väg att skapa en konkurs med skulder på 30-40 miljarder dollar. I Europa skriver tyska kraftbolaget RWE i sin halvårsrapport att på grund av solenergiutbyggnaden i Europa är många fossila kraftverk inte längre lönsamma och man har beslutat stänga drygt 3 000 MW. Vattenfall bedömde att de fossila kraftverken förlorat värde och skrev av 30 miljarder kronor i halvårsbokslutet.

I USA uppskattas ett tak var fjärde minut få solceller i år. I Japan var takten redan förra året mer än ett tak varannan minut. Till och med i Storbritannien installerades första halvåret solceller med en toppeffekt som generatorerna vid en medelstor kärnreaktor.

Men världens största solenergimakt säger Kina att man skall bli genom att installera 10 GW solceller per år från och med 2013. Kina har redan mest vindkraft, och där ökade vindelen med fler TWh än fossilkraften 2012, så att vindkraften producerade fler TWh el än Kinas kärnkraft 2012.

Tacka tyska hushåll som betalat den lyckade utvecklingen!

Om oss