Utveckling eller transformation

Utvecklingen går framåt på alla fronter. Fracking, vertikalborrning, seismisk tomografi, vi blir snabbt duktigare på att hitta och få upp mer av de fossila bränslen som vi inte bör använda. Och det finns att hitta. Det råder inga tvivel om att vi så här långt eldat upp en minimal del av de kolväteföreningar som finns under ytan på vår jord.

Det händer också saker inom förnybar energi. Närmare bestämt så har de globala investeringarna inom förnybar energi gått ner 23 procent sen rekordåret 2011. Det låter inte bra men om man tittar bakom den siffran så finns det en strimma ljus. En stor anledning är nämligen att solenergisystem fallit kraftigt i pris. Installationstakten har ökat och den förnybara delen i det globala energisystemet har tickat upp nära en procent mellan 2012 och 2013, från 7,8 till 8,5 procent.

Men går det tillräckligt snabbt? Räcker det att utveckla och stegvis förnya det vi har? Eller måste det till så kallade transformativa lösningar för att faktiskt lösa klimatfrågan? Lösningar som kräver att vi gör helt annorlunda än idag.

Jag har inte svaret. Men mitt område är logistiken. Och där finns det förändringar som kan ske idag, med befintlig teknik, som har så stor effekt att man kan kalla dem transformativa. Jag pratar om tåg. Eldrivet tåg är energisnålt och det kan dessutom drivas på förnybar energi i stor skala redan idag. Den kombinationen ger en enorm effekt. Det är inte ovanligt att kalkylen visar minskade koldioxidutsläpp på 99 procent när ett godsflöde flyttar från väg till järnväg, testa gärna själv på www.ecotransit.org

I en tid när andra sektorer i Sverige gjort en resa bort från fossila bränslen så har transporterna fortfarande en hög energianvändning och ett stort beroende av fossil energi. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Tåg är en del av lösningen på detta. För att utveckla tåg på bästa sätt så krävs det insatser från tre parter. Från oss. På Green Cargo så jobbar vi hårt för att erbjuda bästa möjliga lösningar till våra kunder. Från myndigheter. För att förse branschen med rättvisa konkurrensvillkor och fungerande infrastruktur. Och sist men inte minst från kunderna. Som behöver vara öppna för samarbeten och justeringar i logistiken som kan krävas för att få till nya innovativa lösningar.

Skribent: Johan Sandström, miljöchef på Green Cargo

Om oss