Hagainitiativets klimatbokslut 2022

I Hagaföretagens gemensamma klimatbokslut för 2022 redovisar företagen att utsläppen fortsätter att minska. Jämfört med företagens valda basår har nio företag minskat sina utsläpp medan utsläppen ökat för två företag. Övriga två företag har 2022 som basår och saknar därför en jämförelse. Jämfört med 2021 har tre företag minskat sina utsläpp medan utsläppen för tio företag ökade. Ökningen för de tio företagen 2021–2022 beror bland annat på att företagens verksamhet återgått till det normala efter pandemin.

Läs klimatbokslutet här.

Läs pressmeddelandet här.

Om oss