Ny rapport: Ambitionsindex 2022 – stora bolag på börsen – fler halverar sina utsläpp

Tre gånger fler stora bolag på börsen sätter mål att halvera klimatpåverkan – snabb ökning på två år.

För tredje året i rad har Hagainitiativet undersökt vilka av de stora bolagen på börsen som har mål att halvera sina växthusgasutsläpp till 2032, det vill säga halvering var tionde år i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Från 2020 har ambitionerna om att halvera utsläppen i den egna verksamheten ökat från en av fem bolag (20 procent) år 2020 till två av tre bolag (66 procent) i år.

Läs rapporten här

Läs pressmeddelande här

Se webinariet här.

Om oss