Vår strategi

Detta är Hagainitiativets strategi, antagen 20 november 2018.

Vision och verksamhet

Hagainitiativet jobbar efter visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.
Medlemmar i Hagainitiativet agerar för att tillsammans skapa affärsförutsättningar för detta. Medlemmar agerar förebilder i klimatfrågan för övriga näringslivet.

Hagainitiativet verkar inom näringslivet och för att tillsammans med politiken förbättra förutsättningarna för klimatarbete.

1. Hagainitiativet visar hur näringslivet bidrar till 1.5-gradersmålet

  • Hagainitiativet visar på tydliga affärsmässiga fördelar genom aktivt klimatarbete. Hagaföretagens goda exempel syftar till att inspirera andra företag.
  • Hagainitiativet sätter klimatmål som är i linje med 1.5-graders målet och arbetar för att påverka sina värdekedjor.
  • Hagainitiativet är primärt ett klimatnätverk men tar även hänsyn till de globala hållbarhetsmålen, då klimatfrågan påverkas av och påverkar dessa.
  • Hagainitiativet behöver vara ett trovärdigt nätverk inom klimatområdet. Detta görs genom att alla Hagaföretag visar hur de klarar klimatmålet enligt b).
  • Hagainitiativet visar att klimatomställningen är möjlig i samhället. Därför täcker Hagainitiativet in centrala sektorer med sina medlemsföretag.

2. Hagainitiativet medverkar till att den svenska och internationella politiken är i linje med 1.5-gradersmålet

  • Hagainitiativet driver på för en ambitiösare klimatpolitik för att öka möjligheterna i omställningen för både företag och samhälle.

2019-02/action-athletes-black-and-white-802861.jpg