Intervju med Martin Hultman om petropopulism och EU-valet

Vad är petropopulism, och hur syns dess utveckling i vår nutid?

– Petropopulism handlar om att företag och politiker med alla medel försöker sänka priset på fossila bränslen såsom kol, olja och gas. Denna taktik har de senaste trettio ­­åren framför allt används av diktatorer (till exempel Saudiarabien, Ryssland, Iran) för att behålla makten. Sedan tio år tillbaka har strategin börjat användas av högernationella ledare vid demokratiska val, först i USA (Trump) och de senaste åren alltmer aggressivt även i Europa.

 

Hur påverkar petropopulismens framväxt i EU det svenska näringslivet?

– Klimatpolicyarbetet i Sverige lider av en oförmåga att förstå nödvändigheten av en rättvis omställning. Tilltron inför tekniska, så kallade ”end-of-pipe lösningar”, har varit hög till skillnad från samhällstransformativ politik som haft lågt genomslag. Petropopulismen i EU (inklusive Sverige) riskerar elda på klimatförändringarna vilket drabbar näringslivet i form av till exempel översvämningar. Den synliggör både nödvändigheten av samhällstransformativ politik bort från olja, kol och gas samtidigt som utmaningarna i denna transformation (dieselberoende jordbruk, transporter som bygger på fossila bränslen, med mera) måste tas på största allvar. Frågor kopplade till en rättvis omställning kommer hamna ännu mer på agendan.

 

Vilken roll spelar petropopulism i EU-valet i juni?

– EU-valet kommer att bli ett klimatval, så mycket står klart. Hur petropopulismen kommer att spela roll beror på hur den bemöts. Dels beror det på om medborgarna engagerar sig inför EU-valet. Dels beror det på om alla de partier (alltifrån kristdemokrater, liberaler, gröna till vänster) som antagit EU:s klimatlagstiftning står upp för den – på riktigt. Då kommer antagligen petropopulismen spela en mindre roll. Men får petropopulismen genomslag i olika kandidaters retorik och den sprids i sociala-/massmedier så kan den i stället definiera valet.

 

Hur bör politiken bemöta missnöjet som skapar grogrund för petropopulism?

– Petropopulismen har sin grogrund i det ekonomiska inflytandet som olja, gas och kolbolag har i vår ekonomi, den klimatdesinformationsmaskin som pengar från dessa sektorer har skapat samt den orättvisa fördelning av inflytande människor har över klimatomställningen. Politiker (och andra inflytelserika makthavare) bör arbeta samtidigt med alla dessa tre aspekter av petropopulismen för att komma till rätta med den. Fossilindustrins inflytande måste dramatiskt minskas, desinformation inom klimatområdet måste begränsas och politik genomföras där utrymmet för utsläpp bygger på rättvisa.

Petropopulismen har sin grogrund i det ekonomiska inflytandet som olja, gas och kolbolag har i vår ekonomi, den klimatdesinformationsmaskin som pengar från dessa sektorer har skapat samt den orättvisa fördelning av inflytande människor har över klimatomställningen.

Martin Hultman
Senior forskare, Chalmers tekniska högskola

Om oss