Haga i GP: Höga klimatambitioner är lönsamt för företagen

Idag skriver vd:arna för företagen i Hagainitiativet i GP Debatt: Höga klimatambitioner är lönsamt för företagen. Det svenska näringslivet är i framkant i det internationella klimatarbetet och det sker inte på bekostnad av tillväxten – det stärker den. Ny rapport lanseras idag: Klimatarbete lönsamt.

Läs rapporten här.

2017-10/gp1.jpg