Upprop för skärpta klimatmål inom EU

Läs mer uppropet och signa upp dig här >>

Det är tydligt att näringslivet vill driva på politiken i klimatfrågan. Redan nu har över 80 företag och städer skrivit på uppropet som uppmanar EU höja sina ambitioner för att nå Parisavtalet. Nu finns chansen för fler aktörer att sluta upp bakom uppropet och påverka EU:s framtida klimatmål. Signera på nu!

Just nu sker en översyn av EU:s långsiktiga klimatmål och eftersom IPCC-rapporten pekar på att världen måste ställa om snabbare behöver EU höja sin ambitionsnivå när de nya målen sätts. För att hålla oss till 1,5 gradersmålet behöver vi ambitiösa och tydliga klimatmål för att nå nettonoll utsläpp till senast 2050. Med rådande politik är vi inte i närheten. Kommissionens förslag kommer att publiceras den 28 november, det innebär att tidpunkten att påverka är nu. Hagainitiativet har tillsammans med bland andra CLC, Climate Leadership Coalition, gått samman i ett upprop där vi kräver att EU ska:

  • Sätta som mål att uppnå nettonoll utsläpp av växthusgaser senast 2050 eller tidigare, med IPCC:s slutsatser i beaktande.
  • Slå fast en bindande koldioxidbudget för hur mycket växthusgaser som återstår att släppas ut inom ramen för detta mål.
  • Se till att närliggande mål för 2030 och 2040 leder fram till netto-nollmålet till 2050.

Att 195 länder skrev under Parisavtalet var en historisk händelse som satte politiken på rätt kurs. Nu har näringslivet möjligheten att kräva att Europeiska kommissionens arbete med en långtidsstrategi syftar till att försäkra att unionen förverkligar sina åtaganden i avtalet och att de olika klimatpolitiska verktygen drar åt samma håll. En gynnsam klimatomställning har en positiv effekt på näringslivet och enligt Hagainitiativets erfarenheter finns ett tydligt samband mellan minskade utsläpp och lönsamhet.

Sedan uppropet startade i juni 2018 har ett 80-tal företag och städer skrivit på, däribland SEB, Unilever, Stora Enso och Stockholms stad, och kännedomen om uppropet växer. Nordiska aktörer har god möjlighet att ligga i framkant och leda vägen för övriga Europa.

Nu kan företag och städer påverka framtidens klimatmål och således skapa goda förutsättningar för sina framtida investeringar. Vi uppmanar därför näringslivet, städer och regioner att skriva på uppropet för att påskynda klimatomställningen och samtidigt öka möjligheten för lönsamhet.


Läs de senaste nyheterna om uppropet nedan:

2019-04-08
Debattartikel i Dagens industri: Junckers klimatförslag måste bli lag, läs mer här >>

2018-12-05
The strategic long-term vision by the European Commission enables ambitious climate targets, läs mer här >>


2018-11/1541591310_img-1795.jpg